Aktuellt

Marie Johansson Gadde

Född 1962 i Karlskoga

“I en bergslagsmiljö, där framställningen av järn så starkt präglat vår historia, vår omgivning med dess byggnader, våra släktband och vanan att ta del av olika kulturers och folkslags kunnande, lever våra traditioner ännu.


Platser som till exempel Granbergsdals hytta med sin väl bevarade hytta med masugn, rostugn, blåsmaskin, stamp och kross, anlades på 1640-talet och var i drift ända till 1925. Ruinerna efter Immetorps hytta som idag bara hittas av de initierade.


Skog och vatten finns här gott om. Kolet behövdes i järnframställningen och skogen behövdes för kolframställningen. Kol från skogarna transporterades även till bruken runt omkring, t ex till Bofors.När järnvägen kom underlättades transporterna. Bofors gamla station byggdes 1873.


Där, omgiven av historia, har jag idag min ateljé i den gamla stinsbostaden. Jag vill med mina bilder visa något av de intryck jag själv får av att leva och bo i en bergslagsbygd.”


Marie Johansson Gadde, konstnär i Karlskoga


Från onsdagen den 9 januari kan ni se ett urval av mina bilder på Turistbyrån i Karlskoga.


Vill du besöka mig i ateljén? Under vintern/våren 2019 kommer jag jobba inför kommande utställningar. Besök mig gärna, men ring om du vill vara säker på att jag är där.

Copyright © All Rights Reserved