Aktuellt

Marie Johansson Gadde


Född 1962 i Karlskoga

“I en bergslagsmiljö, där framställningen av järn så starkt präglat vår historia, vår omgivning med dess byggnader, våra släktband och vanan att ta del av olika kulturers och folkslags kunnande, lever våra traditioner ännu.


Platser som till exempel Granbergsdals hytta med sin väl bevarade hytta med masugn, rostugn, blåsmaskin, stamp och kross, anlades på 1640-talet och var i drift ända till 1925. Ruinerna efter Immetorps hytta som idag bara hittas av de initierade.


Skog och vatten finns här gott om. Kolet behövdes i järnframställningen och skogen behövdes för kolframställningen. Kol från skogarna transporterades även till bruken runt omkring, t ex till Bofors.När järnvägen kom underlättades transporterna. Bofors gamla station byggdes 1873.


Där, omgiven av historia, har jag idag min ateljé i den gamla stinsbostaden. Jag vill med mina bilder visa något av de intryck jag själv får av att leva och bo i en bergslagsbygd.”


Marie Johansson Gadde, konstnär i KarlskogaAktuellt


Vecka 6 2021

Besök artportable.com

Under veckan är jag 

"Weekly Artist Sweden"


Våren  2021

39:an
Karlskoga församling


Tyvärr är utställningslokalen för närvarande stängd på grund av restriktioner för Covid19.

Vid frågor, kontakta mig eller det telefonnummer som står på dörren till Karlskoga församling.

 


Våren 2021

I maj kommer jag att lämna min ateljé på Bofors stationsområde efter tretton år. 

Mer information kommer. Mina kontaktuppgifter kommer att vara de samma. 

Copyright © All Rights Reserved