Aktuellt

Marie Johansson Gadde


Född 1962 i Karlskoga

“I en bergslagsmiljö, där framställningen av järn så starkt präglat vår historia, vår omgivning med dess byggnader, våra släktband och vanan att ta del av olika kulturers och folkslags kunnande, lever våra traditioner ännu.


Platser som till exempel Granbergsdals hytta med sin väl bevarade hytta med masugn, rostugn, blåsmaskin, stamp och kross, anlades på 1640-talet och var i drift ända till 1925. Ruinerna efter Immetorps hytta som idag bara hittas av de initierade.


Skog och vatten finns här gott om. Kolet behövdes i järnframställningen och skogen behövdes för kolframställningen. Kol från skogarna transporterades även till bruken runt omkring, t ex till Bofors.När järnvägen kom underlättades transporterna. Bofors gamla station byggdes 1873.


Där, omgiven av historia, har jag idag min ateljé i den gamla stinsbostaden. Jag vill med mina bilder visa något av de intryck jag själv får av att leva och bo i en bergslagsbygd.”


Marie Johansson Gadde, konstnär i KarlskogaAktuellt


Hösten 2020


Årets Konst Runt Möckeln ser på grund av riskerna med Coronaviruset något annorlunda ut. OBS! Jag har inte öppet i min ateljé. Ni finner några av mina alster på vår samlingsutställning i Karlskoga konsthall.

Läs mer om KRM här.Kulturglädje i Glanshammarsbygden

3 oktober kl 10-16 

Mina alster, både bilder och keramik, finner ni i Krogesta mellan Glanshammar och Lillkyrka. Dagen är coronasäkrad och tyvärr finns ingen möjlighet till fika denna gång.


Copyright © All Rights Reserved